Handen af van Libanon - Vrijheid voor Palestina

Additional Comments: 

Contemporary Bart 2006